MEĐIMURSKA banka

MEĐIMURSKA banka - Hrvatska banka

  • Banka

MEĐIMURSKA BANKA d.d.

MEĐIMURSKA banka
V. Morandinija 37, 40000 Čakovec
Telefon 040/340-000, telefaks 040/340-092
VBB 2392007
http://www.mb.hr

Uprava

Nenad Jeđud – predsjednik, Ljiljana Horvat

Nadzorni odbor

Ivan Krolo – predsjednik, Zoran Kureljušić, Siniša Špoljarec, Ivanka Petrović, Ljiljana Miletić

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Privredna banka Zagreb d.d. 96,39

Revizor

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 2.860.995
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 2.860.995
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 316.108
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 11.591
Dobit/gubitak tekuće godine 50.999
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 14,24%

Međimurska banka d.d. osnovana je 1954. godine kao Zadružna banka i štedionica Čakovec.
Temeljni kapital Međimurske banke je 127.900.000,00 kuna uplaćeno u cjelosti i podijeljen na 319.750 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici
Temeljni zadaci i ciljevi Međimurske banke određeni su poslovnim ostvarenjima te posebnom odgovornošću prema zajednici u kojoj djelujemo.

Misija Međimurske banke

Mi smo vodeća i najpristupačnija regionalna banka, ključna u regiji po inovativnim rješenjima, kvaliteti usluge i zadovoljstvu klijenata.

Vizija Međimurske banke

Biti banka koja svojim radom i rezultatima postavlja standarde u regiji, istovremeno stvarajući vrijednost dioničarima, klijentima, zaposlenicima i društvu u cjelini kroz aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice u kojoj djeluje.

Banka MEĐIMURSKA banka 24.9.2020

MEĐIMURSKA banka